Skip to main content

Sponzoři převaděčů

V dnešní době nic není zadarmo, i když si mnozí radioamatéři myslí, že převaděč je zadarmo, není tomu tak. Pokud ČRK přispíval na provoz, tak každý radioamatér, který platil členské příspěvky, se svou jednou korunou ať chtěl nebo nechtěl, podílel se i na financování OK0F (vysvětlení: 2500 členů ČRK - tenkrát 2500 Kč náklady na el. energii). Na těchto stránkách budu uveřejňovat ty, kteří mají zájem udržet převaděč a svými finančními prostředky tomu napomáhají.

Prosím o připojení značky, jména, příjmení, případně e-mail odesílatele pro potvrzení příjmu. Ideální a nejrychlejší je, zároveň s příkazem bance, mě poslat fotokopii příkazu. Pak může být sponzor uveden i dříve, než proběhne platba, Hi. Dárci většinou nechtějí své částky zveřejnit. Je s podivem, že velká většina je z OK2, tedy z Moravy. Naopak jsou mnozí, kteří tu jen kritizují, aniž by se na zabezpečení provozu nějak podíleli, možná dříve, právě tou 1 Kč. Naopak sponzoři mají právo spolupodílet se na www stránkách, vlastním řežimu převaděče a nově i vyžádat si část audio záznamu až týden zpět, využívejte toho.

Abych nešel moc dozadu, tak začnu rokem 2010. ( pořadí je dle data příjmu, ČRK už v té době nepřispíval ). Registrace sponzora na stránkách proběhne nejpozději v prvním týdnu následujícího měsíce. Kontaktní adresa na mě, musel jsem v textu upravit email adresu, k vůli zmatení čmuchalů email adres, chodilo mi větší množsví Spamů z nesmyslných ( neověřených) adres, samozřejmě zůstává stejná: m.stangler(zavináč)seznam.cz

Převaděč OK0F

Číslo účtu, na které je možné posílat příspěvky pro OK0F je - pozor tady změna na FIO banku 2601121958/2010

 • Sponzoři 2024

  Martin OK1JMD, Jirka OK2JV, Václav OK2PXV, Alexandr OK1VOF, Jirka OK1NVJ, Lubomír Pergl OK2MFA, Zdenek OK2JZZ, Bohumír OK1DD, Martin OK2TWM, k 4.6.2024.

 • Sponzoři 2023

  Lubomír OK2MFA, Alois OK2PX, Martin OK2TWM, Martin OK1JMD, Ivo OK1FGM, Zdeněk OK2JZZ,

 • Sponzoři 2022

  Milan OK1BLU, Milan OK9MKB, Lubomír OK2MFA, Václav OK2PXV 2x, Martin OK2TWM, Bohumír OK2MBN, Alexandr OK1VOF,

 • Sponzoři 2021

  Robert OK4SEA, František OK2USF, Lubomír OK2MFA, Milan OK2LLM, Milan OK9MKB, Jiří OK2JV, Marek OK1MV, Antonín OK2BKP, Václav OK2PXV, Jan OK2HL, Alexandr OK1VOF, Ivo OK1FGM, Antonín OK2SPA, Martin OK1JMD, Zdenek OK2EU,

 • Sponzoři 2020

  Ladislav OK1ZKL, Milan OK2LLM, Martin OK1FMS, Zdenek OK2BX, Antonín OK2BKP, Jan OK2HL, Lubomír OK2MFA, Marek OK2VVD, František OK2USF, Milan OK9MKB, Viktor OK2TAR, Karel OK2CLL, Roman OK1DEU, Jaroslav OK1UEP, Luděk OK2HQA, Jan OK2PJJ, Petr OK2HPA, Jaromír OK2JHR, Alexandr OK1VOF, Zdenek OK2EU, Václav OK2PXV, Marek OK1MV, Luděk OK2LUD, Jirka OK2JV

 • Sponzoři 2019

  Marek OK2VVD, Milan OK2LLM 2x, Roman OK1DEU, Jan OK2HL, Libor OK1LPO, Lubomír OK2MFA, Karel OK2CLL, Antonín OK2SPA 2x, František OK2USF, Milan OK9MKB, Jiří OK1UKY, Pavel OK2ZPO, Antonín OK2BKP, Ladislav OK1ZKL, Jan OK2PJJ, Petr OK2HPA, Jaromír OK2JHR, Jan OK2PJH 2x, Petr OK2PET, Stanislav OK2JSQ, Slavoj OK1SPL, Martin OK1FMS, Václav OK2PXV, Jaroslav OK2JSX 2x, Jirka OK2JV, Pavel OK1ING, Lexa OK1VOF, Ivo OK1FGM,

 • Sponzoři 2018

  Ladislav OK1ZKL, Milan OK2LLM, Zdeněk OK2JZZ, Jan OK2HL, Antonín OK2SPA, Milan OK1BLU, Petr OK2HPA, Jan OK2PJJ, Jaromír OK2JHR, Antonín OK2BKP, Jiří OK2OJ, Jarda OK2JSX, Jan OK1MNV, Jarda OK1AVO, Jarda OK2JGK, Jirka OK2RGB, Jirka OK2JV, Sllavoj OK1SPL, Milan OK2MDI, Mirek OK1RM, Jirka OK2PGJ,

 • Sponzoři 2017

  Jan OK2HL, Milan OK2LLM, Antonín OK2SPA, Ladislav OK1ZKL, Hubert OK2IL, Zdeněk OK2JZZ, Slavoj OK1SPL, Roman OK1ZPZ, Antonín OK2BKP, Roman OK1DEU, Jirka SWL OK2-18803, Jan OK2UDE, Jirka OK2PUZ, Petr OK2HPA, Jan OK2PJJ, Jaromír OK2JHR, Jirka OK2PGJ, Václav OK1XQD, Pepa OK1PU, Marcel OK2MKM, Pavel ,,Chropyně,, SWL, Milan OK1BLU, Jirka OK2JV, Michal OK1DLT, Jarda OK2JGK, Karel OK2CLL, Pavel OK1UQO, Jan OK2UDE, Pepa OK2PDN,

 • Sponzoři 2016

  Slavoj OK1SPL, Láďa OK1ZKL, Milan OK1BLU, Zdeněk OK2JZZ, Roman OK1ZPZ, Marcel OK2MKM, Pepa OK1VIU, Pepa OK1PU, Tonda OK2SPA, Milan OK2LLM 3x, Jaromír OK2JHR, Jan OK2PJJ, Petr OK2HPA, Ivo OK1FGM,Jarda OK2JSX, Jan OK2UDE, Franta OK2USF, Mirek OK3UQ, Martin OK1FMS, Láďa OK9KLM, Aleš OK1EKO, Jan OK2PJH,Jirka OK2PGJ, Jan OK2JSO , Jarda OK2JGK, Jarda OK2JSX, Martin OK2TND, Jarda OK1HJS,

 • Sponzoři 2015

  Pepa OK2PJO, Vláda OK2BKN, Pepa OK2UZX, Hubert OK2IL, Tonda OK2SPA, Vláďa OK4AA, OK1ZKL Láďa, Pepa OK1VIU, Sláva OK1SPL, Jenda OK2UDE, Milan SWL, - tyto sponzory jsem převedl z roku 2014, kdy se vybralo dost, na rok 2015, také i proto pak někteří figurují 2x

  Jaromír OK2JHR, Petr OK2HPA, Jenda OK2PJJ, Zdenek OK9PBA, Roman OK1ZPZ, Jarda OK2JSX, Tonda OK2BKP, Milan OK1BLU, Mirek starosta SWL, Jarda OK2JGK, Luděk OK1VF, Vláďa OK1MYS, Pepa OK2PJO 2x, Lojza OK2XAS, Jakub OK2PJM, Jirka OK2RGB, Karel OK2CLL, Milan SWL2x, Vláďa OK1HGA, Jenda OK2JSO, Mirek starosta SWL 2x, Ivan OK1MOW, Jenda OK1AYR, Marcel OK2MKM, Láďa OK9KLM, Roman 1DEU, Zdenek OK1ZB, Franta OK2USF,

 • Sponzoři 2014

  Franta OK2USF, Tonda OK2SPA, Milan OK2LLM, Roman OK1DEU, Petr OK1MMM, Zdenek OK9PBA, Jaromír OK2JHR, Petr OK2HPA, Jenda OK2PJJ, Bohouš OK2BL, Sláva OK1SPL, Pepa OK1PU, Jirka OK2RGB, Laďa OK1ZKL, Laďa OK9KLM, Pavel OK1PKP, Pepa OK2UZX, Jirka OK2JV, Ivana OK2PIV, Jenda OK2BA, Pepa OK2PJO, Vláďa OK1MYS, Jenda OK2JSO, Jarda OK2JSX, Jarda OK2JGK, Pepa OK2BFY, Mirek starosta SWL, Lojza OK2XAS, Jenda OK2SJS, Jirka OK1MZZ, Karel OK2CLL, Jarda OK2TJN, Martin OK2GMO, Radek OK1BKO, Pavel OK2MEZ, Milan OK1BLU, Luďa OK1CLA, Jarda OK1UEP, Petr OK7HP, ? OK8MP, Franta OK2SBT, Martin OK1MSU, Petr OK7HP, Zdenek OK1ZB,

 • Sponzoři 2013

  U posledních dvou značek jsou údaje zmatečné, prosím o info, pak mám ještě bankovku z Holic, ale nedopatřením se sloupla samolepka - dárče přihlas se

  Pepa OK1AEM, Tonda OK2SPA, Jarda OK2JHJ, Bohuš OK2BL, Vláďa OK2KGE, Slavoj OK1SPL, Jan OK2PJJ, Jaromír OK2JHR, Petr OK2HPA, Svaťa OK2IW, Zdenek OK9PBA, Jarda OK2JSX, Milan OK2LLM, Tonda OK1AC, Pepa OK1PU, Laďa OK9KLM, Hubert OK2IL, Pepa OK2UZX, Roman OK1DEU, Jenda OK2SJS, Tonda OK2BKP, Tonda OK1AC (2x), Karel OK2CLL, Jenda OK3JM, Pepa OK2SYS, Vláďa OK1MYS, Karel OK3KS, Pepa OK2PJO, Jarda Ok2JGK, Jarda OK2SX, Jarda OK2NO, Ivana OK2PIV, Honza OK2BA, Bohouš OK2BL (2x), Jan OK2PJH, Jirka OK1HJI, Franta OK2USF, Tonda OK2BKP (2x), Jaromír OK1JON, Zdenek OK1ZB, Václav OK2ULW + ? OK2JG. 

 • Sponzoři 2012

  Igor OK2IG, Svaťa OK2BKS, Luboš OK2MFA, Zdenek OK1ZB, Roman OK1DEU, Jarda OK1AVO, Vláďa Ok2KGE, Tonda OK2BKP, Jaromír OK2JHR, Ivana OK2PIV, Honza OK2BA, Pepa OK1PU, Milan OK2LLM, Tonda OK1AC, Jenda OK3JM, Jarda OK2JHJ, Jarda OK2TJN, Pepa OK2SYS,Vláďa OK1MYS, Franta OK2USF, Luboš OK1TSQ, Pepa OK2PJO, Jarka OK1FJH, Věra OK1YB, Pepa OK2UZX, Petr OK2HPA, Jenda OK2PJJ,

 • Sponzoři 2011

  Jan OK2PJJ, Jaromír OK2JHR, Petr OK2HPA, Vláďa OK1MYS, Pepa OK2SYS, Karel OK2SLS, Svaťa OK2IW, Jarda OK2JHJ, Luboš OK2MFA, Tonda OK2SPA, Pepa OK1AEM, Bohouš OK1MIU, Láďa OK1ZKL, Bohouš OK2BL,

 • Sponzoři 2010

  Jarda OK1FTS, Bohouš OK2BL, Eva OK1DFE, Honza OK2BA, Hubert OK2IL, Ivan OK1VQV, Jarda OK2JHJ, Jitka OK2GQG, Lída OK2XQG, Pepa OK2VQG, Karel OK2XHK, Luboš OK2MFA, Milada OK1KI, Olda OK2TIQ, Pepa OK1AEM, Pepa OK2SYS, Věra OK1YB, Slávek OK1HR,

Převaděč OK0BBF

Presunuty na stránku www.ok0bbf.cz.

Převaděč OK0DBF a OK0MF

Chcete-li pomoci OK0DBF a OK0MF, vlastníci občanské sdružení ,,DMR sobě,, VO Broněk OK2JIB, pokladník Michal OK2HAZ, účet 8270869001/5500