Skip to main content

Zprávy a novinky

  • Mirek OK1UVU

OK1JMS SK

převzatý text:


S hlubokým zármutkem sdělujeme všem HAMs, že  dne 13.4.2024 ve večerních hodinách zemřel náš kamarád a obětavý ham, Milan Skřivanec OK1JMS.

    Milan se k radioamatérskému sportu dostal na základní škole v Horním Růžodole v Liberci. Jeho učitelem byl Karel Hanousek ex OK1AKP, který zde založil radioamatérský kroužek. Milan pak převážně pracoval v kolektivní stanici OK1KLC (Skloexport Liberec). Vlastní značku OK1JMS dostal koncem šedesátých let. Po vypovězení radioamatérských prostor v OK1KLC, přestoupil do kolektivní stanice OK1KFQ, kde pracoval až do nedávných dob. Milan vždy patřil mezi poctivé a zapálené členy. Začátkem nového milenia se stal vedoucím známého ranního kroužku na převaděči OK0C, později OK0BC. Milane děkujeme ti za vše.

Moje poznatky : Milan často hostoval v našem okolí zejména v Letohradě. Měl náš kraj rád a často jsme ho slyšeli na našem převaděči OK0F. Rád na něj vzpomínám, jako na každého hodného a hlavně slušného radioamatéra. Takoví by měli být všichni radioamatéři.